VurderingsordningVg1 elektro og datateknologi (ELE01‑03)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister