Videregående opplæring

FagkodeTittel
DTH1001Produktutvikling og skapende prosesser
DTH1002Materialer og teknikker
DTH1003Tverrfaglig eksamen, håndverk, design og produktutvikling, privatister