Vg1 håndverk, design og produktutvikling (DTH01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produktutvikling og skapende prosesser 

 • planlegge
  og
  dokumentere
  en design- og produktutviklingsprosess alene og i samarbeid med andre innenfor gitte tidsrammer
 • lage og bearbeide skisser og arbeidstegninger manuelt og med digitale ressurser
 • undersøke og
  bruke
  design, kulturuttrykk, stilhistorie og lokale tradisjoner innenfor tradisjonshåndverk som inspirasjon til egen produktutvikling
 • bruke
  fagterminologi og visuelle virkemidler i samhandling med andre og for å
  dokumentere
  eget arbeid
 • utforske
  og
  bruke
  farger og symboler i utvikling av produkter i harde, myke og plastiske materialer
 • bruke
  prinsipper for komposisjon i to- og tredimensjonal form
 • anvende
  tradisjonelle målemetoder og tilpasse mønster og maler
 • utvikle
  nye håndverksprodukter og
  vurdere
  holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk
 • presentere
  ideer og produkter for kunder og andre og formidle produktenes historie og egenart
 • utforske
  og formidle hvordan etterspørsel, kultur, tradisjon, trender og bærekraft har betydning for håndverksfagene lokalt og regionalt
 • beregne kostnader og pris på materialer og produkter
 • utforske
  dilemmaer som oppstår i spennet mellom tradisjon og nyskaping
 • formidle ulik bruk av farger, symboler og materialer i håndverkprodukter
 • undersøke hvordan håndverkstradisjoner har blitt brukt til politiske og ideologiske ytringer i ulike kulturer og
  presentere
  eget arbeid som uttrykker egne følelser og meninger

Underveisvurdering

Standpunktvurdering