Vg1 håndverk, design og produktutvikling (DTH01‑01)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling