Vg2 datateknologi og elektronikk (DEL02‑03)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling