Vg2 datateknologi og elektronikk (DEL02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elektroniske kretser og utstyr

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  yrkesoppgaver i faget elektroniske kretser og utstyr, individuelt og i samarbeid med andre, og begrunne og evaluere valgene som er gjort
 • risikovurdere arbeid på elektroniske kretser og utstyr og utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeid på elektroniske kretser og utstyr i overensstemmelse med regler for elsikkerhet og utføre livreddende førstehjelp
 • gjøre rede for
  elektrostatisk utladning (ESD) og
  gjennomføre
  tiltak for å beskytte elektriske og elektroniske komponenter og elektronisk utstyr mot ESD
 • montere, programmere og sette i drift mikrokontrollerbaserte systemer for innsamling av data og
  beskrive
  den grunnleggende oppbygningen av et mikrokontrollersystem
 • utforske
  trådløse sensorer, og kommunikasjonsprotokoller for disse sensorene og sensornettverk
 • programmere og sette i drift løsninger for tingenes internett (IoT) med utgangspunkt i en funksjonsbeskrivelse og
  beskrive
  grunnleggende IoT-arkitektur
 • montere og sette i drift kraftelektroniske systemer og utstyr for elektronisk styring og spenningsomforming av likespenning og vekselspenning, og simulere og
  beskrive
  virkemåten til disse
 • utføre systematisk feilsøking, reparasjon og testing av elektronisk utstyr ved hjelp av egnede verktøy, måleinstrumenter, programvare og dokumentasjon og
  vurdere
  måleresultater opp mot forventede og beregnede verdier
 • montere og lodde komponenter i elektroniske kretser og utstyr ved hjelp av egnede verktøy og
  beskrive
  funksjonen og virkemåten til kretsene
 • kildesortere avfall etter utført arbeid på elektroniske kretser og utstyr og diskutere klima- og miljøbelastningen av elektronisk utstyr
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og
  beskrive
  plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • reflektere
  over betydningen av å mestre et fag og hvordan dette påvirker egen livskvalitet
 • utforske
  robotteknologi, 3D-teknologi, virtuell og utvidet virkelighet og bruk av kunstig intelligens,
  beskrive
  hvordan disse teknologiene kan utnyttes i yrkesutøvelsen, og
  reflektere
  over hva smartteknologi kan bety for samfunnsutviklingen

Underveisvurdering

Standpunktvurdering