Vg2 datateknologi og elektronikk (DEL02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier