Vg2 datateknologi og elektronikk (DEL02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål data- og informasjonsteknologi

 • planlegge
  , gjennomføre
  og dokumentere
  yrkesoppgaver i faget data- og informasjonsteknologi, individuelt og i samarbeid med andre, og begrunne og evaluere valgene som er gjort
 • risikovurdere og utføre arbeidet på data- og informasjonsteknologi fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • montere og sette i drift systemer for data- og informasjonsteknologi, iverksette tiltak mot skade og driftsforstyrrelser ved strømbrudd, overspenning og elektromagnetiske forstyrrelser og gjøre rede for
  elektromagnetisk interferens og kompatibilitet
 • administrere brukere, tilganger og rettigheter i systemer for data- og informasjonsteknologi i henhold til definerte behov og beskrive
  rutiner for oppdateringer av maskinvare og programvare
 • konfigurere og sette i drift fysiske og virtuelle segmenterte nettverk i henhold til definerte behov og beskrive
  sikkerhetsrutiner og rutiner for å opprettholde driften i et nettverk
 • måle på optiske fiberlinker, sette opp effekt- og dempingsbudsjett og beskrive
  forhold som påvirker kommunikasjonskvaliteten
 • montere og sette i drift kommunikasjonssystemer med utstyr som spenningsforsynes over nettverkskabler og gjøre rede for
  fordeler og ulemper med denne teknologien
 • utføre dekningsmålinger, foreslå nødvendig antall og type aksesspunkter i trådløse kommunikasjonsnett og gjøre rede for
  hvilke forhold som påvirker signalkvaliteten
 • utføre systematisk feilsøking, testing og reparasjon av kommunikasjonsnettverk ved hjelp av egnede verktøy, måleinstrumenter, programvare og dokumentasjon
 • beskrive
  rutiner og metoder for sikker datasletting for å unngå at personopplysninger eller andre sensitive data kommer på avveie
 • reflektere
  over hvordan utøvelsen av yrkesoppgaver knyttet til faget data- og informasjonsteknologi har betydning for bærekraftig utvikling
 • reflektere
  over hvordan ulike teknologier i faget data- og informasjonsteknologi kan forbedre menneskers helse og livskvalitet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering