Biologi (BIO01‑02)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
REA3035Biologi 1
REA3036Biologi 2
REA3037Biologi 2, munnleg-praktisk