Biologi (BIO01‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar