Vg3 automatiseringsfaget (AUT03‑04)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling