Vg3 automatiseringsfaget (AUT03‑04)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Automatiserte og robotiserte anlegg

Energi, miljø og bærekraft

Mekanisk arbeid og materialer

Prosess- og produksjonsforbedringer

Fagmessig utførelse, lov og regelverk

Instrumentering og elektronisk kommunikasjon

Programmering og visualisering