Vg2 akvakultur (AKV02‑03)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Røkting og drift

Sikkerhet og kvalitet

Akvakulturorganismer og miljø

Akvakulturanlegg og teknisk utstyr