Vg2 akvakultur (AKV02‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier