Vg2 akvakultur (AKV02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter anlegg og teknikk

  • beskrive hvordan aktuelle anleggstyper innenfor akvakultur er bygget opp, og drøfte anleggets funksjonalitet
  • anvende redskaper og utstyr ut fra situasjon og behov, utstyrets oppbygning og bruksområde
  • velge materialer etter formål og utføre sammenføyninger
  • drøfte forebyggende tiltak, vurdere skadebegrensende tiltak ved uhell og følge nødprosedyrer
  • arbeide om bord i båt på en sikker måte og utvise godt sjømannskap
  • bruke yrkesrelevant kommunikasjonsutstyr til å kommunisere
  • utføre stropping, anhuking, rigging og signalføring ved bruk av kran

Underveisvurdering

Standpunktvurdering