Overgang til skule – nynorsk

Lag plakat

Reflekter saman og lag plakat om arbeid med overgang til skule i dykkar barnehage.
Bokmålsversjon

Overgang til skule

Kvifor er dette viktig?

Kva gjer vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan