Overgang til skole

Lag plakat

Reflekter sammen og lag plakat om arbeid med overgang til skole i deres barnehage.
Nynorskversjon

Overgang til skole

Hvorfor er dette viktig?

Hva gjør vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan