Læring – nynorsk

Lag plakat

Reflekter saman og lag plakat om læring i dykkar barnehage.
Bokmålsversjon

Læring

Kvifor er dette viktig?

Kva gjer vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan