Læring

Lag plakat

Reflekter sammen og lag plakat om læring i deres barnehage.
Nynorskversjon

Læring

Hvorfor er dette viktig?

Hva gjør vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan