Lag plakat: kunst, kultur og kreativitet

Lag plakat

Reflekter sammen og lag plakat om kunst, kultur og kreativitet i deres barnehage.
Nynorskversjon

Kunst, kultur og kreativitet

Hvorfor er dette viktig?

Hva gjør vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan