Kunst, kultur og kreativitet – nynorsk

Lag plakat

Reflekter saman og lag plakat om kunst, kultur og kreativitet i dykkar barnehage.
Bokmålsversjon

Kunst, kultur og kreativitet

Kvifor er dette viktig?

Kva gjer vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan