Kommunikasjon og språk – nynorsk

Lag plakat

Reflekter saman og lag plakat om kommunikasjon og språk i dykkar barnehage.
Bokmålsversjon

Kommunikasjon og språk

Kvifor er dette viktig?

Kva gjer vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan