Kommunikasjon og språk

Lag plakat

Reflekter sammen og lag plakat om kommunikasjon og språk i deres barnehage.
Nynorskversjon

Kommunikasjon og språk

Hvorfor er dette viktig?

Hva gjør vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan