Barns medverknad – nynorsk

Lag plakat

Reflekter saman og lag plakat om barns medverknad i dykkar barnehage.
Bokmålsversjon

Barns medverknad

Kvifor er dette viktig?

Kva gjer vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan