Barns medvirkning

Lag plakat

Reflekter sammen og lag plakat om barns medvirkning i deres barnehage.
Nynorsk versjon

Barns medvirkning

Hvorfor er dette viktig?

Hva gjør vi?

Vurdering av arbeidet:

#rammeplan