Regelverk om skolemiljø  nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Last ned informasjon til foreldre og elever

For å hjelpe dere med å formidle regelverket, har vi laget et skriv som dere kan dele ut til elevene og en PP-presentasjondere kan vise på foreldremøter. 

Informasjon om skolemiljø på flere språk finner du nederst på siden.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen?

Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Melde saken til statsforvalteren

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til statsforvalteren.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå
Meld mobbing!

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med statsforvalteren. Du må ta kontakt med statsforvalteren i det fylket du bor. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev. Oversikt over kontaktinformasjon til statsforvalterne finner du her.

Hva kan statsforvalteren gjøre?

Hvis statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal gjennomføres og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp. 

Informasjon til elever og foreldre på flere språk

Sørsamisk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Nordsamisk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Arabisk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Engelsk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Farsi - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Fransk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Kurdisk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Polsk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Russisk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Somali -  informasjonsskriv om skoleskolemiljø.pdf

Tyrkisk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Urdu - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Vietnamesisk - informasjonsskriv om skolemiljø.pdf

Fysisk skolemiljø