Kjennetegn på måloppnåelse – kvensk eller finsk som andrespråk 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01-01). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven deltar i samtaler ved å utrykke forståelse og utveksle enkel informasjon, og bruker setninger og uttrykk på en forståelig måte. Eleven deltar i samtaler og responder på innspill fra andre, og uttrykker seg stort sett sammenhengende. Eleven deltar i samtaler og bruker innspill fra andre for å opprettholde samtalen, og utrykker seg variert og sammenhengende.
Eleven finner noe informasjon i ulike kilder og gjengir den i egen muntlig og skriftlig produksjon. Eleven finner informasjon i ulike kilder og bruker den til å bearbeide egen muntlig og skriftlig produksjon. Eleven finner relevant informasjon i ulike kilder og bruker den til å vurdere og revidere egen muntlig og skriftlig produksjon.
Eleven produserer muntlige og skriftlige tekster som kommuniserer, med noe språklig og innholdsmessig sammenheng. Eleven produserer muntlige og skriftlige tekster som kommuniserer tydelig, stort sett med språklig og innholdsmessig sammenheng. Eleven produserer muntlige og skriftlige tekster som kommuniserer med struktur og språklig og innholdsmessig sammenheng.
Eleven gjør språklige endringer i egne tekster etter tilbakemelding. Eleven bearbeider egne tekster etter tilbakemelding. Eleven videreutvikler egne tekster på en selvstendig måte etter tilbakemelding.
Eleven identifiserer noen språklige strukturer og bruker disse i egen tekstskaping. Eleven identifiserer og sorterer språklige strukturer, og bruker disse stort sett hensiktsmessig i egen tekstskaping. Eleven identifiserer og sorterer språklige strukturer, og bruker disse hensiktsmessig i egen tekstskaping.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!