Kjennetegn på måloppnåelse – norsk

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk (NOR01-06). De er veiledende for standpunktvurdering.