Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for elever med samisk som førstespråk

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk (NOR03-04). De er veiledende for standpunktvurdering.