Kjennetegn på måloppnåelse – kroppsøving

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder ny læreplan i kroppsøving (KRO01‑05). De er veiledende for standpunktvurdering.