Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

9. Varsle foresatte

Prioritet og fremgangsmåte

Den skaddes foresatte skal umiddelbart varsles. Følg politiets anvisning.

Varsling av andre barn/elevers/studenters foreldre avhenger av alder, opplevelser, alvor og tilknytning til den skadde.

Eksempel: Varsling av den skaddes foreldre

1. Forsikre deg om at du snakker med rette vedkommende.
Er det (navn): ... , mor/ far til ...

2. Presentasjon av deg.
Dette er ... ved (virksomhetsnavn) ...

3. Hva har skjedd?
Barnet ditt er blitt skadet. Lege er kontaktet.
Tilstand: ...

Eventuelt: Vi kan ikke si noe om tilstanden.

4. Oppmøte.
Vi vil be deg komme til ...

5. Varsling av andre.
Vil du at vi skal varsle den andre foresatte?
Er det andre du vil at vi skal varsle?

  • Navn: ..., relasjon: ..., telefon: ...
  • Navn: ..., relasjon: ..., telefon: ...