Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

10. Tilkalle intern og ekstern krisehjelp

Praktisk-pedagogisk tjeneste

PPT bør varsles ved kontaktperson i regionen.                                                                      

Skolehelsetjenesten/helsetjeneste

Helsetjenesten bør varsles for å vurdere oppfølging av barn/medelever/medstudenter.

Kommunale psykososiale kriseteam

Psykososialt kriseteam skal være en ressursgruppe som bistår når en krisesituasjon oppstår (jfr. forskrifter til Lov om helsemessig og sosial beredskap).

Innkalling: Det er virksomhetsleders ansvar å eventuelt kalle inn kriseteamet. Dette kan delegeres til virksomhetens eier, for å frigjøre leder.

Vanlig sammensetning

  • Lege
  • Helsesykepleier
  • PPT
  • Politi
  • Prest/diakon

Forslag til mandat

Kriseteamet er faglig rådgiver i spørsmål om psykiske reaksjoner og helse.

Oppgaver

  • Teamet gir virksomhetens ledelse, tilsatte og foreldre råd i håndtering av psykiske reaksjoner.
  • Teamet er tilgjengelig for samtaler med barn/elever/studenter, foreldre og tilsatte.
  • Teamet vurderer barn/elever/studenter, tilsatte og foreldres psykiske reaksjoner og helse, med tanke på videre oppfølging og eventuell behandling.
  • Teamet gir råd for videre håndtering i virksomhetens regi. Teamet kan ta del i den videre oppfølgingen.