Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner er selv ansvarlig for å ha egne planer, basert på egne forhold og behov.

Det vil være forskjellige behov for planer og forskjellig oppgavefordeling når det gjelder beredskap i store og mindre kommuner, og i store og mindre virksomheter.

Det legges til grunn at beredskapsgruppen ved barnehagen/utdanningsinstitusjonen har en god dialog med kriseledelsen i kommunen (eventuelt fylkeskommunen) samt lokalt politi i utarbeidelse av beredskapsplaner og gjennomføring av øvelser.