Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

8. Evakuering / samle hver gruppe/klasse

Fremgangsmåte (eksempel)

 • Samling i klasserom/grupperom om disse ikke må evakueres, eventuelt følge rutine for evakuering. Enkelte hendelser kan kreve et utpekt samlingsområde for evakuerte/skadde.
 • Ansvarlig for gruppen i den aktuelle timen tar seg av gruppen.
 • Personell må være gjort kjent med hva de kan gjøre i et rom for å maksimere overlevelse – legge seg ned, holde seg vekk fra vinduer og dører, søke mot sikre plasser, ikke tiltrekke seg oppmerksomhet.
 • Vente på signal til faren er over.
 • Rolig opptreden fra leders side for å roe ned berørte.
 • Følge politiets anvisning.

Hensikt

 • Oppnå best mulig beskyttelse.
 • Unngå at noen løper rundt på området eller forlater området alene. Få kontroll over hvor de enkelte befinner seg.
 • Sikre at det ikke skjer flere ulykker.
 • Skjerme for synsinntrykk.
 • Roe ned og gi rett informasjon.
 • Gi rom for reaksjoner og gi hjelp til å bearbeide disse.

Momentliste for samlingen

Roe ned og trøste

 • Gjør det legitimt å vise følelser.
 • Oppfordring til å trøste hverandre.
 • Vis selv nærhet; forsiktig berøring og trøst til de som trenger det mest.

Informer om hva som har skjedd

 • Når situasjonen begynner å roe seg, gi nøktern og saklig informasjon som er frigitt.
 • Ikke gi mer detaljer og vonde opplysninger enn nødvendig.
 • Forsikre om at de skal få vite mer så snart nye opplysninger er tilgjengelig.
 • Oppfordre til ikke å spre informasjon, for å skjerme den rammede og familien, til situasjonen er mer avklart.

Fortell hva som skal skje

 • Om mulig vil arbeidsdagen/skoledagen fortsette, og det blir anledning til å prate.
 • Avklar om det er noen som ønsker å bli hentet av foresatte for å dra hjem.
 • Avklar om det er noen som trenger å bli igjen for å snakke.
 • Neste dag vil det bli orientert om situasjonen.
 • Virksomheten vil ha kontakt med familien til den skadde for å avklare mulighetene for besøk og annen oppmerksomhet.