Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

7. Loggbok

Den enkelte kriseleder har ansvar for at det blir ført loggbok med dato og klokkeslett for:

  • skriftlig og muntlig informasjon
  • alle avgjørelser som tas mens kriseleder er operativ (beslutningslogg), samt utførte oppgaver
Eksempel på loggbok
Dato og klokkeslettTiltakUtførtInformasjon/avgjørelser/utførte oppgaver
    

Meldinger og beskjeder som blir gitt, bør i størst mulig grad nedtegnes og oppbevares.