Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

6. Varsling

Beskrivelse av virksomhetens varslingsrutiner

Varslingslister og rutiner

Virksomheten må selv vurdere hvilke varslingsrutiner som er mest hensiktsmessig. Det anbefales at dette gjøres i samarbeid med Politiet.

Eksempel på varslingsliste

Legg inn navn, stilling og telefonnummer/mobilnummer for beredskapsgruppens medlemmer og andre nøkkelpersoner.

Eksempel på varslingsliste
KontaktpersonStillingTelefonMobiltelefon