Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

5. Førstehjelp

Ring lege/ambulanse på telefon 113

Hold kontakt med AMK-sentralen til nødvendig hjelp er kommet. Der vil du få veiledning om hva du skal gjøre til lege kan overta.