Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

4. Rutiner for å kontakte politiet

Politi: Ring 112 (ev. lokalt politi 02800)

Ved ulykke med personskade skal politiet varsles umiddelbart.
Ved behov oppgis virksomhetens interne varslingsliste til politiet.

Ansvar

Virksomhetsleder/stedfortreder eller første person til stedet skal varsle politiet.
Følg politiets råd for å sikre ansatte og barn/elever/studenter inntil politiet er på stedet.

Hva vil politiet vite?

  • Hvem ringer?
  • Hva har skjedd?
  • Hvor har det skjedd?
  • Har vedkommende kontroll på gjerningsmannen/-mennene/vet hvor han/de er?
  • Hvem er gjerningsperson? Beskrivelse?
  • Hva slags våpen er sett?
  • Hvor mange er skadet/døde?
  • Kan noen møte politiet og påvise hvor eventuell gjerningsperson befinner seg/ kjentmann?
  • Hvem er varslet?
  • Er det iverksatt tiltak fra virksomhetens side?