Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

3. Tiltaksliste for ansatte ved alvorlige hendelser

Skolen skal utarbeide tiltaksliste (konkrete tiltak) for ansatte ved alvorlige hendelser. Denne skal være basert på lokale forhold.

Eksempel på tiltaksliste i akuttfasen
TiltakAnsvarligTlf.GjøremålMer informasjon
1 Ring politiFørste til stedet, eventuelt leder112Sikre åstedet.Hva vil politiet vite? (Kap. 4)
2 Ring lege/ambulanseFørste til stedet113Gi førstehjelp. Hold kontakt med 113.Førstehjelp (Kap. 5)
3 Ring kommunens kriseledelse (evt. fylkeskommunens, eller lignende)Leder   
4 Ytterligere varslingLeder Informere etter politiets anvisning.I henhold til varslingsrutiner og varslingsliste. Sjekkliste for beredskapsgruppen (Kap. 6)
5 Føre loggbokLeder/loggboksansvarlig Føre informasjonslogg og beslutningslogg.Eksempel på loggbok (Kap. 7)

6 Samle hver gruppe barn/elever/studenter og informere

Leder Samle/informere/roe nedFremgangsmåte for samlinger (Kap. 8)
7 Kontakte de(n) skaddes foresatteLederKlasselisterVarsle om ulykke. Sted for fremmøte.Fremgangsmåte for varsling av foreldre/foresatte (Kap. 9)
8 Tilkalle intern og ekstern krisehjelpLederKriseteam Krisehjelp, PPT, helsetjenesten, øvrige personer innkalles i samarbeid med eier (Kap. 10)
9 Informasjonshåndtering og mediekontaktLeder/politi/kommune Informere i samråd med politi/rammedes foresatte/virksomhetseier.Målgrupper for informasjon (Kap. 11)