Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

13. Informasjon til barn/elever/studenter

Virksomheten bør holde andre berørte oppdatert på situasjonen til den/de skadde.
Virksomhetsleder har ansvar for at all informasjon som skal ut til barn/elever/studenter og ansatte ivaretar personvernet. Informasjonen skal være klarert med foresatte.

Ved forverring

Gi barn/elevene/studentene tid til mental forberedelse.

Informasjonen må inneholde mest mulig fakta. Gi mulighet til å spørre, men gi kun helt sikre svar.