Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

14. Informasjon til foreldre/foresatte

Virksomheten bør ha informasjonsrutiner til andre barn/elever/studenters foreldre ved alvorlige hendelser.

Forslag til innhold

For foreldrene er det viktig å vite:

  • Hva som har skjedd, for oppfølging av egne barn.
  • Hva virksomheten kommer til å gjøre i forbindelse med ulykken.
  • Hva foreldrene bør gjøre.

Virksomheten vil kunne gi informasjon om hva som er normale reaksjoner hos barn/unge.

Forslag til informasjonsrutiner

Informasjonen kan gis på ulike måter:

  • Informere foreldrene gjennom telefon for at de skal komme til barnehagen/skolen for å få informasjon, og hente barna sine hjem. Dette er særlig aktuelt når ulykken skjer på en barnehage/skole, og det har vært en traumatisk opplevelse for barn/unge.
  • Sende informasjonsbrev med barn/elever hjem.
  • Foreldrene kan eventuelt bli kalt inn til foreldremøte.