Eksempel på beredskapsplan ved alvorlige hendelser

12. Videre kontakt med skaddes foresatte

Virksomheten bør følge opp den/de skaddes foresatte for å få vite hvordan det går både med den/de skadde og foreldrene.

Målsetning med kontakten

  • Vise omsorg
  • Begrense usikkerhet og bekymring ved å kunne opplyse de andre involverte (barn, elever, studenter, foresatte) om tilstanden.
  • Hindre at det oppstår usanne rykter som kan bli belastende, ved å informere raskest mulig, med rett og tilstrekkelig innhold.

Ansvar

  • Virksomhetsleder er ansvarlig for innholdet i informasjonen.
  • Virksomhetsleder har ansvar for at informasjonen ivaretar personvernet.