Om digitale læremidler

Den teknologiske skolesekken vil øke tilfanget og kvaliteten på digitale læremidler. Innkjøpsstøtte til digitale læremidler for skoleeiere er ett tiltak for å nå dette målet.

Både læremiddelutviklere og skoleeiere er involvert i prosessen med å skape en ordning som stimulerer til god bruk av digitale læremidler.

Fram til 2020 skal mange skoleeiere, skoleledere og lærere ta stilling til nye læremidler og digital teknologi. For å kvalitetssikre jobben med innkjøp av læremidler har Udir utviklet en digital veileder. Så langt gjelder veilederen for faget matematikk. Ved hjelp av noen definerte kvalitetskriterier for faget kan brukeren enklere velge et læremiddel som samsvarer med behovet. Udir vurderer behovet for å utarbeide kvalitetskriterier i flere fag.

Kriterier for læremidler som utløser innkjøpsstøtte

I 2018 fikk 21 prosjekter støtte til å utvikle nye, smarte læremidler.