Kriterier for læremidler

Her får du vite hvilke kriterier for læremidler som utløser innkjøpsstøtte.

Læremidlene som er listet i oversikten har, ved egenerklæring, registrert at:

  • Læremiddelet tilfredsstiller definisjonen av læremidler i gjeldende lovverk jf forskrift til opplæringsloven. Det vil si at det er utviklet til bruk i opplæringen og dekke hele eller deler av kompetansemålene i læreplanverket.
  • Læremiddelet foreligger på bokmål og nynorsk til samme tid og til samme pris (gjelder for årskull over 300 elever) jf opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.
  • Læremiddelet er utviklet etter gjeldende lovverk for personopplysninger jf. personopplysningsloven.
  • Læremiddelet er utviklet etter gjeldende lovverk for universell utforming av læremidler jf forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.
  • Læremidlet har funksjonalitet utover å være en digital utgave av et trykt læremiddel. Det vil si at læremiddelet har flere funksjoner enn muligheten for opplest tekst.
  • Benytter Feide dersom læremiddelet har innloggingsfunksjon.

Udir har ikke vurdert verken pedagogisk eller didaktisk kvalitet på læremidlene. Spørsmål knyttet til læremidlene som er presentert i oversikten må rettes til læremiddelprodusenten.

Kontaktinformasjon

Dersom du som skoleeier har spørsmål knyttet til læremidlene eller tilskuddsordningen kan du kontakte laremiddel@udir.no