Digitale læremidler til fagfornyelsen

Regjeringen ønsker flere digitale læremidler i skolen. Nå får 21 prosjekter støtte til å utvikle nye, smarte læremidler.

I begynnelsen av juli ble det lyst ut 55 millioner kroner i tilskudd til utvikling av digitale læremidler. Nå er tildelingen klar.

Vi mottok 42 søknader med en kostnadsramme på 111,7 mill. Innenfor budsjettrammen på 55 mill. har 21 prosjekter fått tilskudd; sju prosjekter i samfunnsfag, seks prosjekter i matematikk, fire prosjekter i kunst og håndverk/doudji, tre prosjekter i norsk og et prosjekt i musikk.

Oversikten over de som har fått tilskudd
FagMottakerProsjektBeløp
Samfunnsfag
1.-4. trinn
Learnlab

LearnLab
Samfunnsfag

5 000 000
 Gyldendal Norsk ForlagSkolestudio
Refleks
1 300 000
 H. Aschehoug & Co. AS
(W Nygaard AS)
Start2 300 000
 Cappelen Damm ASBomTV2 200 000
 Creaza ASVår STORE lille
verden
1 500 000
 TV2 SkoleLevende og
fagovergripende
samfunnsfag
2 700 000
 Miksapix Interactive ASEventyrspill600 000
    
Matematikk
1.-4. trinn
Gyldendal Norsk Forlag AS Skolestudio Multi3 866 850
 TV2 SkoleLevende og
fagovergripende
matematikk 
2 700 000 
 Eldur Learning AS Utforskende og
engasjerende
matematikklæring  
5 000 000 
 Norske Læremidler AS Begrepsundervisning
for mestring og
læringsglede i
matematikk for
grunnskolen 
3 500 000 
 

Studix AS

Chatbot i matematikk2 000 000 
 WeWantToKnow AS 

DragonBox Skole

 
4 000 000 
    
Kunst og
håndverk/

doudji
5. - 7. trinn
H. Aschehoug & Co. AS 
(W Nygaard AS)
Kunst og håndverk
for 5.-7.trinn
2 000 000
 Gyldendal Norsk Forlag ASKunst og håndverk
5-7 i Salaby 
1 650 000 
 Cappelen Damm ASRemakerne – fra «søppel»
til nytt produkt 
3 500 000 
  Aftenposten JuniorModul for moderne
bildebruk i media -
Aftenposten Junior skole  
1 500 000 
    
Musikk
8. - 10. trinn
Cappelen Damm ASRelease3 182 568 
    
Norsk
VGO
H. Aschehoug & Co. AS 
(W Nygaard AS)
Aschehoug Univers3 400 000 
 Gyldendal Norsk Forlag ASSkolestudio Appell 2 000 000 
 Cyberbook ASSpråket som verktøy – norsk
for yrkesfag
1 100 000