Kompetansetilbud for barnehageassistenter og ansatte

Barnehageassistenter og andre ansatte i barnehagen utgjør en viktig ressurs som bidrar til å styrke kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Alle ansatte i barnehagen utøver det pedagogiske arbeidet og skal legge til rette for barns trivsel og utvikling, i samarbeid med foresatte. Personale med relevant kompetanse er en forutsetning for en inkluderende barnehage, som kan møte hvert enkelt barns behov og bidra til sosial utjevning.

Kompetansetilbud

Det finnes ulike kompetansetiltak og karriereveier for barnehageassistenter og andre ansatte i barnehagen. Du kan lese mer om de ulike tilbudene under filmen.