Fagskole – barnehageansatte

Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn.

Studiet tas på deltid over to år og utgjør 60 studiepoeng. Studenten må jobbe i barnehage under studieperioden. Noen tilbud er stedsbaserte andre er nettstudier. Fagskoleutdanningen gir mulighet for økt kompetanse innenfor tre fordypningsområder:

  • Barn med behov for særskilt tilrettelegging
  • Arbeid med språk, flerspråklighet og kulturell kompetanse
  • Arbeid med de yngste barna (0-3) i barnehagen

NFFHO - Nasjonalt fagskoleråd for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (tidligere NUFHO), har utarbeidet nasjonale fagplaner for alle de tre fordypningsområdene.

Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning på nivået over videregående opplæring. Utdanningen bygger på fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Fagskole er et alternativ til universitets- og høgskoleutdanning, og er underlagt lov om fagskoleutdanning. Alle studietilbudene må godkjennes av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. NOKUT fører også tilsyn med fagskoleutdanninger. Det finnes både offentlige og private fagskoler. De offentlige fagskolene er tilknyttet Fylkeskommunen. Fagskoleutdanninger er fra et halv til to studieår. For mange fagarbeidere er fagskoleutdanning en viktig mulighet for videreutdanning.

Hvem tilbyr studiet?

Utdanningsdirektoratet har avtaler om finansiering av studieplasser med fire tilbydere. Disse tilbyr fagskoleutdanning i ett eller flere av de tre fordypningsområdene. Ta direkte kontakt med studiested for nærmere informasjon om tilbud og oppstart av studier:

  • AOF Norge
  • Fagskolen Kristiania

I tillegg er det flere fagskoler som tilbyr egenfinansiert fagskoleutdanning i oppvekstfag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!