Fagskoleutdanning – barnehageansatte

Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn.

Studiet tas på deltid over to år og utgjør 60 studiepoeng. Studenten må jobbe i barnehage under studieperioden. Noen tilbud er stedsbaserte andre er nettstudier. Fagskoleutdanningen gir mulighet for økt kompetanse innenfor tre fordypningsområder:

  • Barn med behov for særskilt tilrettelegging
  • Arbeid med språk, flerspråklighet og kulturell kompetanse
  • Arbeid med de yngste barna (0-3) i barnehagen

Hvem tilbyr studiet?

Utdanningsdirektoratet har avtaler om finansiering av studieplasser med fire tilbydere. Disse tilbyr fagskoleutdanning i ett eller flere av de tre fordypningsområdene. Ta direkte kontakt med studiested for nærmere informasjon om tilbud og oppstart av studier:

  • Fagskolen AOF Norge
  • Fagskolen Kristiania

I tillegg er det flere fagskoler som tilbyr egenfinansiert fagskoleutdanning i oppvekstfag.