Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er et tiltak som skal heve kompetansen for personalet som allerede arbeider i en barnehage.  

Hva er arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)?

ABLU er tilrettelagt for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som ønsker å utdanne seg til barnehagelærere. ABLU er organisert som en deltidsutdanning over fire år med et omfang på 180 studiepoeng.

ABLU bidrar til å kombinere jobb og studier, og det er en forutsetning at studenten arbeider i en barnehage under studiet. Barnehagen inngår dermed som læringsarena, og det er et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt.

Søknadsprosess og tilretteleggingsmidler

Søknad til ABLU gjøres hos det enkelte studiestedet. Utdanningsdirektoratet støtter ABLU-studier ved OsloMet, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger. Se nettsidene til disse tilbyderne for mer informasjon.

Det kan være mulig å søke tilretteleggingsmidler til barnehageeier hos statsforvalteren i fylket til den som skal studere. Kontakt den aktuelle statsforvalteren om du har spørsmål knyttet til dette.