Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK rammeverket) er et retningsgivende dokument som består av 7 kompetanseområder. Rammeverket skal gi felles referanseramme og begrepsapparat til alle som jobber med kompetanseutvikling for lærere.