Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

Vedlegg

Her finner du ordforklaring for begreper brukt i rammeverket, samt kilder vi viser til.